O FIRMIE

W chwili obecnej sztandarowym zakresem działalności Firmy Bowel Pol są usługi w zakresie human resources, a więc odpowiednie zarządzane zasobami ludzkimi, poszukiwanie i rekrutowanie wykwalifikowanej kadry pracowników w celu realizacji wcześniej podpisanych kontraktów i zleceń w segmencie B2B.

Produkcja zgodnie z wytycznymi i założeniami zleceniodawcy, nadzorowanie procesów produkcyjnych oraz kontrola jakości.

Współpracujemy również z najbardziej prestiżowymi Uczelniami Wyższymi (Politechniki, Uniwersytety) w zakresie poszukiwania i rekrutacji studentów z zagranicy m.in. Nepal, Indie (Azja), którzy studiują na różnego rodzaju kierunkach.

HISTORIA

Początki

Aby przedstawić dynamiczną i owocną historię firmy Bowel-Pol musimy cofnąć się do roku 2010. Początki istnienia firmy to właśnie kwiecień tego roku. Wtedy rozpoczęła ona swoją działalność na rynku w Polsce. W początkowym okresie istnienia głównym zakresem działalności przedsiębiorstwa była produkcja osłonek naturalnych z jelit. W późniejszym etapie poszerzono ofertę naszej firmy m.in. o takie gałęzie działalności jak sprzedaż przypraw czy sprzedaż opakowań dla gastronomii. Wszelka działalność Bowel-Pol od samego początku była bardzo mocno związana z branżą spożywczą i gastronomiczną. Jednak były też zgoła odmienne kierunki działania jak np. sprzedaż szeroko pojętej chemii przemysłowej. W początkowych etapach swojej działalności firma Bowel-Pol zatrudniała pięć osób, będąc małym ale bardzo prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które dzięki przemyślanej strategii działania i wiedzy odpowiednio dostosowywało się do potrzeb rynku. Dowodem tego jest znaczące rozszerzenie zakresu działalności w 2012 r. o usługi w zakładach mięsnych. Były to m.in. ubój, rozbiór mięsa czy wcześniej wspomniana produkcja jelit. Rozwój oczywiście wiązał się ze znaczącym zwiększeniem ilości zatrudnionych osób.Ekspansja

Obszar działalności firmy od samego początku obejmował teren całego kraju od Bałtyku aż po Tatry. Z upływem czasu i co za tym idzie konsekwentnie realizowanym planem wytyczonym wcześniej przez właścicieli firmy, zaczęliśmy świadczyć bardzo szerokie usługi produkcyjne m.in. w branży mebli tapicerowanych, sprzątaniu, produkcji tonerów czy niezwykle wymagającym i wyspecjalizowanym temacie jakim była produkcji napędów do sprzętu ciężkiego (m.in. koparek czy tramwajów). Obecny charakter działalności i szeroki zakres tematyczny świadczy o niezwykłej ekspansji branżowej firmy i działanie praktycznie w każdym z możliwych tematów w których kontrahent potrzebuje naszej pomocy i profesjonalnego wsparcia. Potwierdzając tym samym, że niemożliwe nie istnieje a ciężka praca przynosi odpowiednie rezultaty i satysfakcję partnerów biznesowych, których z dnia na dzień jest coraz więcej.Chwila obecna

W początkowym etapie działania firma zatrudniała wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników z Polski. W związku z nieustającym rozwojem i coraz szerszym profilem działalności zaczęliśmy zatrudniać fachowców z Ukrainy. W chwili obecnej nasze potrzeby są tak ogromne, że zmusiły do szukania i rekrutowania wykwalifikowanej siły roboczej na terenach Białorusi, Mołdawii, Gruzji a nawet Indii i Nepalu. Te dwie ostatnie destynacje to priorytetowe i niezwykle ważne kierunki działania w ostatnich miesiącach działalności naszej firmy.

Kolejny ważny zapis w kartach historii Bowel-Pol to rok 2016 i przenosiny do nowej siedziby firmy przy ul. Rejtana w Częstochowie. Dawniej w tym budynku znajdował się Sąd Grodzki.

Osiem lat działania firmy to bardzo udany okres. Świadczy o tym bardzo duża ilość zrealizowanych kontraktów, coraz większa ilość partnerów biznesowych i podbijanie kolejnych krajów i tamtejszych rynków pracy w celu pozyskania wykwalifikowanej siły roboczej i co z tym się wiąże świadczenie usług na najwyższym poziomie.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

- Rekrutacja pracowników pod realizację swoich kontraktów wcześniej zawartych z kontrahentami.
- realizacji konkretnych zleceń/kontraktów i trzymanie się ustaleń zawartych w umowie ze zleceniodawcą dotyczących terminów produkcji, ilości oraz jakości.
- realizacji konkretnych produktów/wyrobów na zlecenie.
- pilnowania procesów produkcyjnych.
- kontrola jakości.
- poszukiwanie i rekrutacja studentów z Azji na uczelnie w Polsce.
- działalność praktycznie w każdej branży od spożywczej, poprzez budowlaną (budowa mostów i dróg), produkcyjną (produkcja mebli, napędów do maszyn ciężkich, produkcja jelit) usługową (układanie kostki brukowej), hodowlaną, (produkcja pieczarek).

BRANŻA

Zakład mięsny: produkcja jelit wieprzowych, rozbiór mięsa wieprzowego (trybowacze, klasyfikatorzy)

Meble Tapicerowane (szwaczki, stolarze, tapicerzy)

Produkcja napędów do maszyn (ślusarze, spawacze, tokarze, hutnicy)

Sprzątanie pomieszczeń produkcyjnych.

WSPÓŁPRACA DLA FIRM

Współpracujemy z firmami z terenu całego kraju we wszystkich możliwych branżach. Celem i misją naszej firmy jest realizacja konkretnych planów produkcyjnych według wytycznych klienta.

REKRUTACJA

Cały czas poszukujemy pracowników z terenu Polski, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Nepalu, Indii. Jeśli zainteresowany pracą w naszej firmie to prosimy o kontakt z naszym biurem w Polsce i jednym z naszych przedstawicieli.

Rekrutacja Ukraina Białoruś Gruzja Mołdawia – Bodnarchuk Anastasiia
E-mail: Bodnarchuk.Anastasiia@bowelpol.pl
Tel. +48 576 354 119

Szeroko pojęta produkcja (bez branży mięsnej)
kierownik regionalny Rekrutacja Polska

Tel. 535 123 028

Rekrutacja, Zakłady Mięsne, Sprzątanie
Kierownik Regionalny
E-mail:
Tel. +48 535 123 047

KOKTAKT

Bądź z nami w kontakcie - najlepiej napisz wiadomość na Facebooku, lub skorzystaj z formularza poniżej

Wyślij nam wiadomość

Sending...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

Tel/fax 34 324 05 22
Siedziba Biura Bowel Pol:
Ul. Rejtana 6 42-200 Częstochowa

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BOWEL-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Rejtana 6, 42-200 Częstochowa. Kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a także podaje je Pan/Pani dobrowolnie. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na złożone zapytanie. Więcej informacji TUTAJ

INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BOWEL-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Reytana 6, 42-200 Częstochowa. Może Pan/Pani się z nami skontaktować pod wskazane na stronie internetowej numery telefonów lub adresy e-mail. Formularz kontaktowy, z którego chce Pan/Pani skorzystać, wymaga podania Pani/Pani imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Są to podstawowe dane osobowe, jakimi musimy dysponować, aby móc odpowiedzieć na zadane przez Pana/Panią pytanie za pomocą formularza kontaktowego. Może Pan/Pani również podać nam swój numer telefonu, abyśmy mogli skontaktować się telefonicznie.

Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i – ewentualnie – dodatkowo telefon, a także podaje je Pan/Pani dobrowolnie. Nie istnieje obowiązek podania tychże danych, ale w wypadku odmowy ich podania udzielenie odpowiedzi będzie niemożliwe. Przysługuje Pani/Panu dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub żądać ograniczenia przetwarzania danych, wystarczające będzie poinformowanie nas o tym. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu udzielenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na złożone zapytanie. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.

Przetwarzanie danych nastąpi w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO)

Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani na współpracę z nami, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO)

Jeżeli bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych zostanie naruszone, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych)